CSTPA

Class Running Order for Pulls

1A 4,500 lb/ 6 mph Stock Tractors
1B 4,500 lb. Altered Stock Tractors
2 4,300 lb Modified Tractors
3A 5,500 lb/ 6 mph  Stock Tractors
3B 5,500 lb. Altered Stock Tractors
4 4,800lb Modified Tractors
5 6,000 lb Super Stock Tractors
6A 6,500 lb/ 8 mph Stock Tractors
6B 6,500 lb Altered Stock Tractors
7 7,000 lb Super Stock Tractors
8 6,500 lb Modified Tractors
9 8,000 lb. Super Stock Tractors
10A 8,500 lb/ 8 mph Stock Tractors
10B 8,500 lb Altered Stock Tractors
11 9,000 lb Super Stock Tractors
12 7,000 lb Modified Tractors
13A 10,500 lb/ 8 mph Stock Tractors
13B 10,500 lb Altered Stock Tractors
14 9,300 lb Super Stock Tractors